Missä tarvitaan liikettä, voimaa ja tarkkuutta sekä niiden ohjausta, siellä käytetään hydrauliikkaa
ja pneumatiikkaa.  

Öljyn tai veden välityksellä tapahtuva tehonsiirto eli hydrauliikka ja ilman välityksellä tapahtuva
eli pneumatiikka ovat tärkeä osa nykyaikaista koneautomaatiota. Ilman näitä tehonsiirron muotoja
ei nykyaikaiset vaatimukset täyttäviä koneita, laitteita, tuotantolinjoja ja tehtaita pystyttäisi toteuttamaan.  

Suomen vahva koneenrakennusteollisuus on aina tukeutunut hydrauliikan ja pneumatiikan
tarjoamiin mahdollisuuksiin omissa tuotteissaan ja tästä syystä hydrauliikan ja pneumatiikan
osaamisen, soveltamisen ja koulutuksen taso Suomessa  on kehittynyt maailman huipulle.
Ala tarjoaa runsaasti mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja näköalapaikkoja suomalaisen ja

kansainvälisen teollisuuden piiristä.  

FHPA, Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry
The Finnish Hydraulics & Pneumatics Association