Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry FHPA

Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan yritykset perustivat Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen vuonna 1977. Yhdistyksen nykyinen jäsenmäärä on 59 yritystä. Yhdistyksen jäsenyritysten myynti vuonna 2020 oli 626 miljoonaa euroa, joka edustaa noin 85 % alan markkinoista Suomessa.

Visio

           Yhdistyksen tavoitteena on ylläpitää menestyvää ja kehittyvää korkean teknologian toimialaa, 
           joka toimii innovatiivisena suunnannäyttäjänä kotimaiselle  teollisuudelle ja on haluttu työnantajana.

Missio

          Yhdistyksen tehtävänä on edistää hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan kehittämistä Suomessa ja
          huolehtia,  että alalla on menestymisen edellytykset kansainvälisessä toiminnassa.

 Strategia 

  Yhdistys ylläpitää jäsenistöä hyödyntävää ja tukevaa toimintaa, jonka painopistealueita ovat :   

    •   yleinen alan näkyvyyden ja imagon ylläpito 

    •   ajankohtaisen markkinatietouden tuottaminen markkina- ja trenditutkimusten kautta  

    •   alan tunnettavuuden ylläpito messuilla ja muulla toiminnalla 

    •   koulutusasiat ja yhteydenpito oppilaitoksiin

 

Yhdistyksen toiminta 

Yhdistys noudattaa toiminnassaan kilpailulainsäädäntöä. 

Lue tästä Vahvistus kilpailulainsäädännön noudattamiseta

In  English Statement of Neutrality