CETOP -koulutusjärjestelmä

Mikä on CETOP?

CETOP ( European Oil Hydraulic and Pneumatics Comitee) on alan eurooppalainen keskusjärjestö,
 joka on perustettu vuonna 1962. Keskusjärjestön jäseninä on hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan
 kansallisia järjestöjä viidestätoista eri Euroopan maasta. Kansalliset järjestöt edustavat noin tuhatta
 yritystä ympäri Eurooppaa. 

CETOP tukee, edistää tunnettavuutta ja tarjoaa apua hydrauliikkateollisuudelle, antaen standardeja ja
 ohjeistuksia yhteistyössä ISO:n, CEN:n sekä lukuisten muiden kansainvälisten standardointiorganisaati-
 oiden kanssa. Lisätietoja CETOP organisaatiosta osoitteesta
www.cetop.org.

Euroopan CETOP -koulutusstandardi

Pätevää hyvin koulutettua työvoimaa, joka hallitsee hydrauliikan ja pneumatiikan, tarvitaan yhä
 enemmän ympäri maailman. Tästä syystä CETOP on luonut kaikille yhteisen koulutusohjelman.

Tavoite

Tavoitteena on luoda yhtenäinen ja hyväksytty sisältö "Pätevyyteen perustuvalle tutkinnolle"
 ammatillisia tasoja 1, 2 ja 3 seuraten. Tämä oppimisrakenne tukee työssäkäyviä henkilöitä ja
 henkilöitä, joita valmistautuvat työskentelemään tietynlaisissa tehtävissä.

Sisältö

Käytännön taidot hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmän hallinnassa ja huollossa:

·         Suunnittelu ja valmistus

·         Asennus

·         Käyttöönotto

·         Testaus

·         Huolto

·         Vianetsintä ja korjaus

·         Osien vaihto

·         Purkaminen ja uudelleen kokoaminen

Ammatilliset tasot - Tieto/taito-ohjelma vastaamaan ammatillisia tarpeita

Esimerkkejä tasojen eroavuuksista:

Paineenrajoitusventtiili toimii esimerkkikomponenttina, jonka avulla esitetään tasojen väliset erot
 tiedon määrässä sekä teoriakoulutuksen ja käytäntötöiden eroavuuden merkitys.

PAINEENRAJOITUSVENTTIILI

Taso 1 - Opiskelijan tulee tietää, mikä paineenrajoitusventtiili on, mitä sillä saadaan aikaan, ja miksi.
              (Peruskäyttötarkoitus)

Taso 2 - Opiskelijan tulee tietää yllämainitun lisäksi, miten paineenrajoitusventtiili toimii.
              (Käyttötarkoitus ja toiminta)

Taso 3 - Tällä tasolla opiskelijan tulee myös tietää, mihin kaikkiin toimintoihin paineenrajoitusventtiiliä
               voidaan soveltaa sekä osata tehdä vikadiagnooseja.
               (Käyttötarkoitus, toiminta, soveltaminen ja tekniset tiedot)

Taso 4 - Neljännellä tasolla opiskelija tarvitsee kaikkien kolmen tason tiedot. Lisäksi hänellä tulee olla
              jo näkemys suunnitteluun, valmiudet komponenttien valitsemiseen, ja niiden yhteensopivuu-
              den tarkastamiseen.

Taso 5 - Opiskelija tarvitsee kaikki yllämainitut tiedot, sekä taidot järjestelmäsuunnitteluun ja/tai
              paineenrajoitusventtiilin uudelleensuunniteluun.

Esimerkistä huomataan, että vaikka tason 5 suorittanut henkilö tarvitseekin kaikki samat tiedot kuin tason 1 suorittanut, tiedon laajuudessa ja syvyydessä on suuri ero. Tasolla 1 lähestytään asioita yleiseltä näkökannalta, tasolla 5 taas tiedot ovat hyvin syvällisiä ja kattavat monia eri aihealueita.

Oppilaitoksen auditointi

Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksellä on auditointiryhmä, joka käy auditoimassa oppilaitoksen ja
myöntää sertifikaatin oppilaitoksille, näiden omatessa tarvittavan tason.

Koulutusjärjestelmän sisältö sekä sertifikaatin vaatimuksista toistaiseksi vain englanninkielinen
materiaali, käännös valmistuu vuoden loppuun mennessä, osoitteesta
www.cetop.org -> Education   --> CETOP Education Booklet

Oppilaitokset, joilla koulutussertifikaatti Suomessa

Taitotalo on auditoitu kouluttaja hydrauliikassa tasoilla 1, 2 ja 3.

Linkit:

 

Taitotalo