Putkistopassi

Mikä putkistopassi on?

Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhditys ry ja Kunnossapitoyhdistys Promaint ry ovat yhdessä kehittäneet Putkistopassin. Putkistopassi on todistus siitä, että omistaja henkilö hallitsee hydrauliikkaputkiston ja -letkuston perusteet, liitostavat, asennuksen, käyttöönoton, huollon ja korjauksen.

Putkistopassin koulutuksen tavoitteet ja sisältö

Putkistolla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia järjestelmässä olevia putkia, letkuasennelmia, liittimiä, kannakkeita ja muita putkistotarvikkeita.

Valmentavan koulutuksen käynyt ja Putkistopassin saanut henkilö tuntee, ymmärtää ja osaa seuraavat asiat:

Tuntee:

·           Putkien, letkujen ja liittimien paineluokat, materiaalit sekä eri  liitostavat ja niiden toiminnan.

·           Liimojen ja lukitteiden käytön liitosten tiivistämisessä.

·           Liitäntäkierteet.

Ymmärtää:

·           Putkiston puhtauden merkityksen.

·           Hydraulijärjestelmien toiminnan ja niihin liittyvien putkistojen rakenteet.

·           Asennustöissä syntyvät työturvallisuus- ja ympäristöriskit.

Osaa:

·           Tehdä putkisto- ja letkuasennukset oikein ja turvallisesti ottaen huomioon työskentelystä syntyvät riskit.

·           Käyttää oikein asennuksissa tarvittavia työkaluja ja koneita.

·           Kannakoida ja reitittää putkiston sekä siihen liitettävät komponentit  oikein.

·           Valita oikean tyyppiset liittimet ja asentaa ne vuodottomasti oikein.

Koulutuksen sisältö:

·           Liitinstandardit, eri liitin tyypit, liittimen tiivistysvaihtoehdot

·           Putkistostandardit, paineluokat, materiaalit, varastointi, käsittely

·           Tyypilliset asennusvirheet ja miten ne vältetään

·           Putkiston puhdistaminen ja puhtauden merkitys

·           Letkut osana putkistoa, letkujen rakenne, standardit, paineluokat, liitoksien ja letkuasennelmien valmistaminen

·           Putkiston ja siihen kuuluvien komponenttien reititys ja kannakointi

·           Lähtökierteet ja kierteiden tunnistaminen

·           Liimat, lukitteet ja tiivistäminen

·           Asennusmenetelmät, käytettävät työkalut ja koneet

·           Käyttöönottokatselmus

·           Sisältää paljon käytännön harjoitteita.

Valvonta

Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry ja Kunnossapitoyhdistys Promaint ry valvovat yhdessä koulutuksen tasoa.  Hydrauliikan Putkistopassin saaneista henkiöistä pitää rekisteriä Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry. Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys auditoi oppilaitokset, jotka voivat antaa Putkistopassiin oikeuttavaa koulutusta.

Hydrauliputkistot -kirja

Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry sekä Kunnossapitoyhdistys Promaint ry ovat yhdessä alan toimijoiden kanssa luoneet oppimateriaalin Putkistopassin suorittamiseen. 

Putkistopassin kouluttajaksi tällä hetkellä auditoituja oppilaitoksia ovat:

Oulunseudun ammattiopisto, Sampo, Saimaan ammattiopisto, Taitotalo, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, Turun aikuiskoulutuskeskus ja Vamia. 
 Putkistopassikoulutuksen lisätiedot oppilaitoskohtaisesti suoraan oppilaitoksista.

Linkit:

 HEKATEK

OSAO Oulun seudun ammattiopisto 

Taitotalo

TAKK Tampereen aikuiskoulutuskeskus

TREDU Tampereen Seudun Ammattiopisto

Vamia

Sampo, Saimaan ammattiopisto